Contact

nvt@ngovantrong.com

Hạnh phúc là hành trình, không phải là điểm đến

12/28/2017

THAY ĐỔI ĐỂ SỐNG

"Thay đổi để sống" (Tôi dùng cách nói này để câu nói có tính tích cực, khẳng định thay vì nói tiêu cực phủ định.) hoặc "thay đổi hay chết" là cụm từ bạn thường được nghe. Người ta nói ra rả về việc này. Nhưng thự sự nó là gì thì đôi khi cũng không rõ chi tiết.


Với tôi, thay đổi ở đây đơn giản là làm khác những gì người ta vẫn làm, làm khác những gì ta vẫn làm. Hay bước trước đó phải nói đến việc "nghĩ khác những gì mình vẫn nghĩ. Ví dụ: thường đa phần những người thuận tay phải sẽ đánh răng bằng tay phải. Nhưng bạn thử sử dụng tay trái để đánh răng thì sao? Trải nghiệm nó sẽ có sự khác biệt rõ rệt.

Đối với công việc kinh doanh, sáng tạo sản phẩm cũng vậy thôi. Đừng để mấy ông thầy này, ông thánh kia hù dọa, làm phức tạp hóa các vấn đề và làm bạn rối trí. Hay bắt đầu thay đổi từ những việc nhỏ nhất trong công việc của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách nghĩ của người (có thể) sẽ mua sản phẩm của bạn? Khi đó bạn sẽ tạo được sự khác biệt. Hay đơn giản hơn chỉ là cách nói khác, cách trình bày khác cũng đã mang được hiệu quả rất lớn.

Ví dụ cụ thể thực tế

Công việc của tôi trong 2 năm vừa qua là phát triển Công ty trở thành nhà sản xuất tấm chịu mòn số 1 Việt Nam. Chúng tôi, Công ty TNHH Bảo Chi, đã thay đổi cách trình bay sản phẩm. Nhưng mang lại hiệu quả vô cùng lớn.

Bình thường, người ta vẫn bán sản phẩm "tấm chịu mòn 2 thành phần" ở dạng kích thước tiêu chuẩn (tức là bán thành phẩm). Tức là khi đó khách hàng cần thêm một bước nữa phải gia công các chi tiết đó từ tấm chịu mòn kia. Nhưng chúng tôi đã thay đổi cách làm bằng cách giới thiệu cho khách hàng gói dịch vụ cung cấp "Chi tiết chịu mòn theo bản vẽ". Băng cách này, chúng tôi đã tiết kiệm cho khách hàng chi phí gia công (chúng tôi sẽ tối ưu được phần gia công so với khách) và chi phí vật tư hao phí trong quá trình gia công.  Bởi chúng tôi là nhà sản xuất, chúng tôi sẽ tối ưu được vật liệu dư thừa dựa trên kích thước bản vẽ mà khách hàng cung cấp.


Thực tế, sau 2 năm thực hiện việc này, chúng tôi đã xây dựng được khái niệm mới cho khách hàng của mình. Khách hàng hiểu được giá trị của sự thay đổi này. Và đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ còn tiếp tục thay đổi và cải tiến.

Để biết tấm chịu mòn 2 thành phần là gì, chi tiết chịu mòn là gì? Các bạn có thể xem tại đây: www.tamchiumon.com

No comments:
Write comments

Connect me on twitter. You'll get more udpates - https://twitter.com/ngovantrong
Join Our Newsletter