Contact

nvt@ngovantrong.com

Hạnh phúc là hành trình, không phải là điểm đến

Các trang mua sắm trực tuyến

Internet ngày càng phát triển, việc mua sắm ngày trờ nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Đặc biệt, với hình thức thanh toán sau khi nhận hàng và chuyển trả miễn phí (một số công ty áp dụng), người mua sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn

Dưới đây là một số trang mua hàng trực tuyến mà tôi thường xuyên sử dụng, một số trang cũng chưa sử dụng. Nhưng thông tin có thể các bạn quan tâm.


1. Các trang thương  mại điện tử uy tín


2. Các dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống, du lịch, vé, Khách sạn


3. Thời Trang


3. Giáo dục và đào tạo trực tuyến


Connect me on twitter. You'll get more udpates - https://twitter.com/ngovantrong
Join Our Newsletter